Nasz kanał telewizyjny

yt

wrealizacji

e-lgd

Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Partnerzy

Prev Next

ponidzieLokalna Grupa Działania
“Ponidzie”

dorzecze wisly

LGD Dorzecze Wisły

gryf

LGD Ziemia Jędrzejowska "GRYF"

scittŚwiętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii


razem dla radomkiLokalna Grupa Działania
“Razem dla Radomki”

Prev
Next

Sezon kajakowy w pełni.

Zapraszamy na szlak AKTIW na Czarnej Nidzie i Bobrzy Więcej informacji ...

Aktualności

Podsumowanie konkursu na małe projekty

DSC0198830 września b.r. upłynął termin składania wniosków w ramach ostatniego naboru ogłoszonego przez LGD „Perły Czarnej Nidy” z zakresu Małe projekty. Do biura LGD wpłynęło 13 wniosków, a łączna wartość dofinansowania, o którą ubiegali się beneficjenci to prawie 350 tys. zł. Obradując na spotkaniach w dniu 6 i 13 października 2014 r. Rada Stowarzyszenia dokonała pierwszej oceny projektów i 11 z nich zakwalifikowała do dofinansowania. Niestety budżet przeznaczony na ten konkurs w wysokości niewiele ponad 224 tys. zł, spowodował, że w granicach limitu znalazło się tyko sześć wniosków. Pozostałe pięć musi poczekać i będzie mogło być realizowanych w przypadku, gdy zwolnią się środki z realizacji tych które są wyżej na liście.  Ponieważ do biura LGD nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Rady już 22 października wnioski przekazane zostały do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, gdzie poddane zostaną dalszej ocenie formalnej. 

Poprawiono: piątek, 24, październik 2014 07:10

Odsłony: 15

Czytaj więcej: Podsumowanie konkursu na małe projekty

Fundusze szwajcarskie szansą na realizację kolejnych projektów

Kopia DSCF0039„Działania obywatelskie promujące szlak kajakowy na rzekach Czarna Nida i Bobrza” – to kolejny projekt na który Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” pozyskała dodatkowe środki. Tym razem realizacja projektu współfinansowana będzie przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do realizacji zaplanowano szereg działań, min. zakup oraz rozmieszczenie znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych na szlaku kajakowym na rzekach Czarna Nida i Bobrza, wydanie oraz kolportaż przewodnika turystycznego a także organizację szkolenia specjalistycznego z marketingu w turystyce a także organizację szkolenia z zakresu nauki pływania kajakiem. Projekt realizowany będzie do końca lipca 2015 r. przy wsparciu prawie 50 tys. zł dofinansowania.

Poprawiono: wtorek, 23, wrzesień 2014 12:53

Odsłony: 95

KONSULTACJE W SPRAWIE MAŁYCH PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z prowadzeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”, dyżury pracowników LGD w każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się  w terminach:

Chęciny: 24.09.2014 r. i 29.09.2014 r. w godzinach od 7.30 do 9.00,  „ Niemczówka”, ul. Małogoska 7;

Nowiny: 24.09.2014 r. i 29.09.2014 r. w godzinach od 7.30 do 9.00, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25;

Morawica: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, biuro LGD, Centrum Kultury, ul. Spacerowa 7.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane działaniem.

Poprawiono: wtorek, 23, wrzesień 2014 06:29

Odsłony: 91

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2006r. zamieszkiwało 35 194 mieszkańców.


Zobacz mapę

ueleaderleader2prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary Wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.LGD Perły Czarnej Nidy