Nasz kanał telewizyjny

ytwrealizacji

e-lgd

Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Partnerzy

Prev Next

ponidzieLokalna Grupa Działania
“Ponidzie”

dorzecze wisly

LGD Dorzecze Wisły

gryf

LGD Ziemia Jędrzejowska "GRYF"

scittŚwiętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii


razem dla radomkiLokalna Grupa Działania
“Razem dla Radomki”

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Pierwszego lutego rozpoczął się nabór wniosków dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością. Celem projektu jest upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo - przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich poprzez:

  1. rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  2. wykorzystanie zasobów lokalnych prowadzące do poszerzenia oferty turystycznej regionu w tym do rozwoju produktów turystycznych

Poprawiono: środa, 10, luty 2016 14:31

Odsłony: 19

Już jest! Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zakończyła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Prace nad LSR, która wdrażana będzie poprzez realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trwały od maja 2015 r. W opracowanie Strategii czynnie włączyli się lokalni działacze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, przedstawiciele jst oraz mieszkańcy. Strategia określająca kierunki rozwoju obszaru LGD przez najbliższe lata przyjęta została przez członków stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania w dniu 28.12.2015 r., a następnie 30.12.2015 r. złożona została do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wraz z wnioskiem o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Jeśli uda nam się pozyskać środki unijne, to do rozdysponowania pomiędzy wnioskodawców możemy dysponować kwotą do 5 mln zł, z czego połowa przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości. Najbliższe konkursy planuje się przeprowadzić w II połowie 2016 r.

Zapraszamy do współpracy!

Poprawiono: poniedziałek, 18, styczeń 2016 06:58

Odsłony: 79

LGD „Perły Czarnej Nidy” zaprasza na kolejne konsultacje w sprawie LSR

Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne. Można dodać także swoje propozycje kryteriów.

Poprawiono: czwartek, 10, grudzień 2015 08:27

Odsłony: 284

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

LGD Perły Czarnej Nidy